Χάρη στη διαχείριση των επιπέδων κατά το μπάνιο και την απόσταξη, μειώνεται δραστικά
η κατανάλωση νερού κι ενέργειας, βελτιστοποιώντας το κόστος του κύκλου.

Το σύστημα C2 (Έλεγχος συγκέντρωσης) παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία και τις άλλες λειτουργικές παραμέτρους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του στεγνώματος και τη διατήρηση της συγκέντρωσης του διαλύτη σε ασφαλή επίπεδα. Ο έλεγχος είναι πλεονάζων, με την έννοια ότι σε κάθε σημείο μέτρησης υπάρχουν δύο αισθητήρες, ο ένας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή της μηχανής κι ο άλλος σε ανεξάρτητο PLC.

Απόσταξη.

Στη σειρά Flex χρησιμοποιούνται κυλινδρικοί αποστακτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Ο διαλύτης εισέρχεται εφαπτόμενα στα τοιχώματα, κρατώντας έτσι τα τοιχώματα καθαρά.
Το άδειασμα του διαλύτη γίνεται από τον πάτο.