Η συμπαγής ιδέα για την παραγωγή.

Το σύστημα C2 (Έλεγχος συγκέντρωσης) παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία και τις άλλες λειτουργικές παραμέτρους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του στεγνώματος και τη διατήρηση της συγκέντρωσης του διαλύτη σε ασφαλή επίπεδα. Ο έλεγχος είναι πλεονάζων, με την έννοια ότι σε κάθε σημείο μέτρησης υπάρχουν δύο αισθητήρες, ο ένας συνδεδεμένος με τον υπολογιστή της μηχανής κι ο άλλος σε ανεξάρτητο PLC.

Στεγνή παγίδα κουμπιών.

Η παγίδα κουμπιών που κρατάει τα χνούδια και οποιαδήποτε άλλα μη διαλυτά στοιχεία μεταφέρονται με το διαλύτη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού παραμένει στεγνή. Έτσι γίνεται εύκολα και με ασφάλεια ο καθαρισμός και η συντήρηση.

 

 

 

 

 

 

Απόσταξη με κενό αέρος.

Η απόσταξη με ψηλό σημείο βρασμού γίνεται με κενό αέρος ώστε να μειωθεί η ποσότητα της απαιτούμενης ενέργειας. Το κενό δημιουργείται από αντλία και κατά τη διάρκεια του κύκλου διακόπτεται μόνο στη δεξαμενή συμπύκνωσης διαλύτη, ώστε να αδειάσει το περιόχεμνο στο διαχωριστήρα.

 

 

 

 

Θέρμανση/Ψύξη

Τα στοιχεία θέρμανσης και ψύξης του διαλύτη είναι δύο εξαρτήματα που αυξάνουν ή μειώνουν τη θερμοκρασία του διαλύτη και κατά συνέπεια τη δύναμη καθαρισμού ανάλογα με το φορτίο και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τα δύο λειτουργούν με φρέον και συνδέονται με το ψυκτικό.

 

 

 

 

 

 

Αυτοκαθαριζόμενες δεξαμενές


Οι αυτοκαθαριζόμενες δεξαμενές έχουν πάτο με διπλή κλίση επιτρέποντας
το γρήγορο άδειασμα και μειώνοντας τη συγκέντρωση βρωμιάς στο
ελάχιστο. Η ροή του διαλύτη κατευθύνεται προς τη μπροστινή πλευρά,
καθαρίζοντας πάντα το γυαλί επιθεώρησης.